Entré med ljusbrunn och marksten.Entré med ljusbrunn och marksten.

När ska jag välja ljusbrunn av betong respektive plast?

En ljusbrunn ger naturligt ljus och kan göra att boytan i källaren upplevs som större. Vid val av betong eller plast är storlek, vikt och hanterbarhet avgörande faktorer. Här förklarar vi skillnaderna mellan produkttyperna och vad som är viktigt att tänka på när du gör ditt val.

Hur påverkar fönstrets storlek valet av ljusbrunn?

Ljusbrunnar av plast finns i många olika varianter och passar de flesta standardfönster på marknaden. Om du däremot vill ha en ljusbrunn till ett stort källarfönster eller ett fönster med annorlunda mått, är betong ett bättre val. Vi tillverkar ljusbrunnar av betong efter dina önskemål.

Varför är produktens vikt betydelsefull?

Utifall du planerar att göra jobbet själv, är ljusbrunn av plast ett enklare val eftersom den är lätt att lyfta och installera på egen hand. Ljusbrunn av betong kräver däremot en lyftkran och bör monteras med professionell hjälp för att undvika skador. Båda typerna fungerar för vanlig biltrafik, men om du behöver en ljusbrunn som tål tyngre fordon som lastbilar, rekommenderar vi den robustare ljusbrunnen av betong.

Vad kan man använda en ljusbrunn till förutom att släppa in dagsljus?

Om du monterar en trappstege till betongljusschaktet så kan brunnen också användas som nödutgång. Ljusbrunnen av plast kan också den fungera som nödutgång och behöver normalt inga trappsteg på grund av dess relativt låga installationsdjup.

Vad innebär att ljusbrunnarna är prefabricerade?

Vi tillverkar våra betongljusschakt i förväg, vilket innebär att ingen betong behöver gjutas på plats. Installationen blir enklare eftersom du inte behöver oroa dig för marken runt ljusbrunnen. Precis som ljusbrunnen av betong är även ljusbrunnen av plast prefabricerade och enkel att installera.

Betong eller plast?

Ljusbrunn av grå betong.Ljusbrunn av grå betong.

Använd ljusbrunnar av betong när installationsmiljön kräver en robust och kraftfull lösning. Prefabricerade brunnar gör att installationen blir enkel.

Ljusbrunn av vit plast.Ljusbrunn av vit plast.

Brunnens vita yta reflekterar ljuset och maximerar det naturliga ljusinsläppet i källaren. Ljusbrunnarnas låga vikt gör dem enkla att hantera och installera.

Installation i Hamburgsund

ACO Ljusbrunn av plast monterad på husgrund.ACO Ljusbrunn av plast monterad på husgrund.

Ljusbrunn av plast monteras på fasaden.

Ljusbrunn av plast med rutgaller monterad på husgrund och täckt med makadam.Ljusbrunn av plast med rutgaller monterad på husgrund och täckt med makadam.

För att skydda mot väder och vind täcks ljusbrunnsöppningen med ett galler.

Ljusbrunnar av plast och rutgaller monterade på husgrund och täckta med makadam.Ljusbrunnar av plast och rutgaller monterade på husgrund och täckta med makadam.

Tack vare användningen av ett galler kan naturligt dagsljus släppas in.

Kundtjänst