Fasadränna mellan husfasad och altan.Fasadränna mellan husfasad och altan.

Fuktskydda din fasad och entré

Undvik vattenansamlingar på din altan, terrass eller balkong som kan skada ditt hus. Vattenstänk, smältvatten och fukt kan tränga in och orsaka problem. För att skydda din fasad och entré, använd fasadavvattning med rännor som effektivt leder bort vattnet från byggnaden.

Vad är fasadavvattning?

Fasadavvattning består av fasadrännor, avloppsrör och täckgaller och används för att skydda tröskelområdet för ytterdörrar där trösklar ofta är låga eller utan hinder. Genom att leda bort vattnet från byggnaden med hjälp av rännor undviker du fukt- och vattenskador på fasad och entré.

Regndroppar från hustaket.Regndroppar från hustaket.
Rött hus med vita knutar omges av ett vitt snölandskap.Rött hus med vita knutar omges av ett vitt snölandskap.
Altandäck, fasadränna och husfasad.Altandäck, fasadränna och husfasad.

Varför behöver jag installera fasadavvattning?

Om mycket vatten samlas vid husfasaden på grund av till exempel vind, regn eller snö kan fukt tränga in i husbyggnaden. Särskilt känsliga är dörr- och fasadområdena på terrasser, altaner, takträdgårdar och balkonger.

Fasadavvattning används för att skydda tröskelområdet för ytterdörrar i en byggnad.

 

För att undvika skador bör du installera fasadrännor som absorberar nederbördsvattnet och avleder det ordentligt. Dessutom kan fasadrännorna förhindra att vatten stänker upp vid kraftigt skyfall. Genom att följa de regler som gäller för fasadrännor kan du undvika skador.

 

 

Hur fungerar fasadrännor? 

Fasadrännor avvattnar ytor som är täta och där vattnet inte kan tränga ner ordentligt. Om du har fasadrännor på din takterrass eller balkong leds det uppsamlade regnvattnet bort via perforeringen längs sidan. Anslutningsrännan kan hjälpa till att leda vattnet till avloppet, till utrymmet under altanen eller direkt ner i dräneringen. Fasadrännorna är alltid perforerade på båda sidor. Perforeringen på båda sidor förhindrar att fukt samlas på en sida av rännan. Det behövs också avvattningslösningar i andra delar av fastigheten. Kombinera fasadavvattning med punktavvattning och linjeavvattning med samma sorts täckgaller och skapa ett enhetligt visuellt uttryck.

Skapa en barriärfri entré

För att skapa en barriärfri ingång mellan fasad och friyta behöver du installera ett fasadavvattningssystem. Övergången från bostad till altan, takterrass, eller balkong bör vara så jämn som möjligt. Detta är en kritisk konstruktionspunkt som måste vara noggrant detaljerad då fuktskador snabbt kan uppstå på grund av väder och vind. Det är möjligt att minska anslutningshöjden mellan dörr eller fönster och det öppna området, så länge du tar hänsyn till alla bestämmelser och att det alltid säkerställs att vattenavrinningen i detta område är perfekt. Även i dessa fall bör anslutningshöjden vara minst 0,05 m.

Altandäck, fasadränna och husfasad.Altandäck, fasadränna och husfasad.

Skapa en barriärfri entré

För att skapa en barriärfri ingång mellan fasad och friyta behöver du installera ett fasadavvattningssystem. Övergången från bostad till altan, takterrass, eller balkong bör vara så jämn som möjligt. Detta är en kritisk konstruktionspunkt som måste vara noggrant detaljerad då fuktskador snabbt kan uppstå på grund av väder och vind. Det är möjligt att minska anslutningshöjden mellan dörr eller fönster och det öppna området, så länge du tar hänsyn till alla bestämmelser och att det alltid säkerställs att vattenavrinningen i detta område är perfekt. En ränna ska inte installeras i direkt anslutning till dörr eller fönster då detta kan riskera att vatten stänker upp mot fasaden. Även i dessa fall bör anslutningshöjden vara minst 0,05 m. Se hur du kan skapa en barriärfri entré.

Våra fasadrännor

Fasadränna ACO Greenline.Fasadränna ACO Greenline.

Detta kompletta paket innehåller en ränna och galler av förzinkat stål och finns i flera olika dimensioner. Gallret är av rutgallertyp som är optimerat för hög vattenavledning och minimerar vattenstänk.

FAsadränna ACO Profiline 2.0 i förzinkat stål.FAsadränna ACO Profiline 2.0 i förzinkat stål.

Den lågprofilerade rännan passar perfekt för altaner och terrasser som är byggda av tryckimpregnerat virke. Rännan kan enkelt monteras direkt på bjälklaget. Kom ihåg att inkludera galler för att göra installationen komplett. Rännan finns tillgänglig i både rostfritt stål och förzinkat stål.

Fasadränna ACO Profiline X.Fasadränna ACO Profiline X.

Fasadrännan Profiline X är gjord av glasfiberförstärkt plast med korrosionsskydd. För att enkelt anpassa rännans höjd efter din installationsmiljö kan du välja en fasadränna med justerbar höjd. Kombinera sedan din Profiline X med ett passande täckgaller för en snygg look.

Kundtjänst