Brunnslock vid stenläggning utanför hus.Brunnslock vid stenläggning utanför hus.

Skapa enkel åtkomst i marken

För att inspektera och underhålla rör, ledningar och utrymmen under marken behövs låsbara brunnslock som både ger enkel åtkomst och skyddar mot obehöriga.

Vad är ett brunnslock?

Brunnslock är ett lock som täcker öppningen till en brunn och kan tas av vid behov. Brunnen bör vara tillräckligt stor så att underhåll och inspektion av underjordiska rör och valv kan genomföras. Brunnslocket är runt för att minimera risken för personskador vid en inspektion. Tidigare brukade locken vara gjorda av gjutjärn eller betong, men nu används istället material som glasfiberförstärkt plast eller andra kompositer.

Varför behöver jag ett lock till brunnen?

När du bygger ett hus och gräver på din tomt kan du behöva schakt i jorden för avlopp, ledningar eller pumpsystem. Alla schakt måste stängas ordentligt av säkerhetsskäl och för att skydda tekniken under. Det krävs ett halkfritt brunnslock för att garantera säker tillgänglighet och förhindra olyckor. Beroende på typ av brunn och miljö finns det olika krav på locket som används för att täcka brunnen. Ytan runt din brunn behöver du sedan täcka med marksten.

Brunnslock

Person öppnar brunnslock med lyftkrok.Person öppnar brunnslock med lyftkrok.

ACO var den första producenten på marknaden som utvecklade ett plastlock som klarade belastning från en personbil. Detta säkra och hållbara brunnslock är idealiskt för en garageuppfart. Vårt ACO SAKU brunnslock är gjort av lätt men robust plast och är ett utmärkt alternativ till de traditionella locken av gjutjärn och betong. Det är elektriskt isolerande och har en halksäker yta med Microgrip, vilket gör den säker även när det är vått. Locket är enkelt att öppna med en lyftkrok och håller obehöriga borta när det är låst.

Inspektionsluckor

Inspektionslucka installerad i stengolv.Inspektionslucka installerad i stengolv.

Access Cover Easy är en inspektionslucka som består av en ram och en täckplatta av förzinkat stål med låg totalhöjd. Luckan är halksäker och lämplig för privata hushåll och fungerar både inomhus och utomhus.

Inspektionslucka med låsning.Inspektionslucka med låsning.

Om du värdesätter möjlighet till låsning, lukttäthet samt högre belastning väljer du ACO Access Cover Solid. Denna halkfria lucka av förzinkat stål kan klara belastning för personbiltrafik.

Kundtjänst