Förebygg översvämning i din källare

Med en golvbrunn i din källare kan källarutrymmet användas på många olika sätt, men den kan också orsaka översvämning och bakvatten som skadar byggnaden och inredningen. Installera därför en backventil eller pumpstation för att skydda mot vatten och fukt.

Vad är ett bakvattenskydd?

Bakvattenskydd skyddar källaren från skador som orsakas av återströmmande förorenat vatten från avloppssystemet. Det kan ske när avloppssystemet blir överbelastat. För att undvika detta används en backventil eller en pumpstation, som hindrar vattnet från att komma tillbaka in i huset genom avloppsrören. Backventilen fungerar som en mekanisk spärr som stänger automatiskt när vattnet försöker strömma tillbaka, medan pumpstationen pumpar ut vattnet från källaren till en säker plats.

Hur uppstår bakvatten?

Bakvatten kan uppstå när avloppssystemet inte kan ta hand om allt vatten som kommer in på grund av extremt väder, stopp i rörledningar eller felkopplade rör. Det kan leda till att vatten trycks upp ur den lägsta punkten i avloppssystemet och strömmar ut ur golvbrunnar, toaletter och andra anslutna installationer i källaren. Det kan bli mycket allvarligt om inte rätt åtgärder vidtas för att förhindra detta.

Hur skyddar jag min källare mot bakvatten?

För att skydda din källare mot vattenskador vid översvämning är det viktigt att installera bakvattenskydd. Det finns två typer av skydd, backventil och pumpstation, som hindrar vatten från att tränga in i källaren. Du kan minska risken för bakvatten genom att se till att avloppssystemet är ordentligt underhållet, undvika att spola ner fel saker och se till att regnvatten inte rinner ner i avloppet.

Golvbrunnar installeras i tvättstuga, badrum, pannrum, bastu eller där varmvattenberedaren finns. Golvbrunnen i källargolvet behövs för att förhindra vattenskador till följd av stillastående vatten och fukt som uppstått på grund av apparater som är installerade i rummet.

Kraftiga skyfall, stopp i rörledning eller felkopplade rör kan leda till ett överbelastat avloppssystem med bakvatten som följd. Skydda din fastighet och installera bakvattenskydd i källaren. En bakvattenventil eller backventil är en automatisk ventil som installeras i rör eller brunn som med hjälp av klaffar förhindrar att vatten går bakvägen upp genom avloppet.

Det är viktigt att ha en pumpstation i de källarrum som ligger under det allmänna avloppsnätet och som en alternativ lösning till bakvattenventiler. Avloppsvattnet från toaletten, tvättmaskinen och duschen pumpas ut ur huset med hjälp av pumpstationen. Pumpstationen skyddar även din källare mot bakvatten. 

Kundtjänst