Hantera regnvatten utomhus

Samla upp och återanvänd regnvattnet i din trädgård med hjälp av en regnvattentank eller cistern. Genom att använda en dräneringskista kan du fördröja vattnet och förhindra översvämning. Installera en backventil för att undvika att vattnet flödar tillbaka. På så sätt kan du spara på ditt kranvatten och använda det uppsamlade regnvattnet istället. Här får du mer information om hantering av regnvatten i trädgården.

Hur kan jag spara färskvatten?

Att använda regnvatten är enkelt och bra för miljön. Genom att installera en regnvattentank, cistern eller tunna kan du samla upp regnvatten som rinner ner från taket eller markrännorna. På så sätt kan du använda det uppsamlade vattnet istället för att slösa på kranvatten när du vattnar trädgården eller tvättar bilen.

Vad kan jag använda mitt regnvatten till?

Genom att använda regnvatten i din trädgård och ditt hus kan du enkelt spara på ditt dricksvatten. Att ta vara på naturens resurser är både bra för miljön och din plånbok. Regnvattnet kan användas utomhus för att vattna växter, gräsmattor och rabatter i din trädgård.

På vilka olika sätt kan jag hantera regnvatten utomhus?

Om du vill samla upp regnvatten i din trädgård, kan du använda regnvattentank, cistern eller regntunna. Vill du istället fördröja vatten och undvika översvämning kan du gräva ner en dräneringskista i marken. En annan anledning kan vara att du vill undvika långa rördragningar och dränera lokalt. Med en backventil monterad på din ledning förhindrar du att vattnet tränger upp ur ledningen.

Regnvattentank och cistern

Regnvattentank med hals för uppsamling av regnvatten för hus och trädgård.Regnvattentank med hals för uppsamling av regnvatten för hus och trädgård.

Regnvattentanken finns i olika varianter och är ytterst mångsidig då den enkelt kan kopplas samman med flera andra tankar. Dess låga bygghöjd gör att den inte kräver särskilt mycket grävning vid installation.

Regnvattencistern för uppsamling av regnvatten för hus och trädgård.Regnvattencistern för uppsamling av regnvatten för hus och trädgård.

Den robusta cisternen är stabil och frostbeständig och grävs också den ner i marken. Båda varianterna finns för Trädgård samt Hus och trädgård.

Regnvattentank för uppsamling av regnvatten för trädgård.Regnvattentank för uppsamling av regnvatten för trädgård.

Regnvattentank

Trädgård

Regnvattencistern för uppsamling av regnvatten för trädgård.Regnvattencistern för uppsamling av regnvatten för trädgård.

Cistern

Trädgård

Regnvattentank med hals för uppsamling av regnvatten för hus och trädgård.Regnvattentank med hals för uppsamling av regnvatten för hus och trädgård.

Regnvattentank

Hus och trädgård

Regnvattencistern för uppsamling av regnvatten för hus och trädgård.Regnvattencistern för uppsamling av regnvatten för hus och trädgård.

Cistern

Hus och trädgård

Dräneringskistor

Svart dräneringskista i plast.Svart dräneringskista i plast.

Modulärt fördröjningsmagasin för avvattning av mindre ytor.

Svart modulsystem för dagvattenmagasinering.Svart modulsystem för dagvattenmagasinering.

Modulärt fördröjningsmagasin för avvattning av mindre ytor.

Backventil regnvatten

Friliggande backventil som monteras på horisontell ledning.Friliggande backventil som monteras på horisontell ledning.

Triplex Typ 0 är en friliggande backventil som monteras på horisontell ledning och passar avloppsvatten från en tvättmaskin eller dusch.

Ingjuten backventil som monteras på horisontell ledning.Ingjuten backventil som monteras på horisontell ledning.

Triplex Typ 0 finns även som ingjuten backventil. Den monteras på horisontell ledning och passar avloppsvatten från en tvättmaskin eller dusch.

Kundtjänst