Färgade löv ligger på ljusbrunn med metallgaller.Färgade löv ligger på ljusbrunn med metallgaller.

Täck din ljusbrunn och behåll bra ljusinsläpp

Är det mörkt i din källare? Då kan en ljusbrunn hjälpa dig att släppa in mer dagsljus. Men hur kan du skydda ljusbrunnen från väder och vind utan att minska ljusinsläppet? Här är några tips som kan hjälpa dig att lösa detta problem.

Vad är en ljusbrunn och hur fungerar den?

En ljusbrunn är en öppning i marken som används för att få in naturligt ljus i källare, krypgrund eller andra utrymmen som är belägna under marknivån. Andra namn för ljusbrunn är ljusschakt eller soltunnel. Ljusbrunnen installeras på husets fasad och har antingen en glas- eller galleröppning som fångar upp solljuset och leder det in i rummet. Det finns många olika skydd för ljusbrunnar, så du kan välja det som passar användningsområde och smak.

Skydd till ljusbrunnar

Stenplattor och metallgaller till ljusbrunn.Stenplattor och metallgaller till ljusbrunn.

Rutgaller och metallgaller låter mycket ljus falla in. Dessa galler av metall är starka och hållbara då de är gjorda av rostfritt och förzinkat stål.

Trädäck med ljusbrunn med glaslock och träfyllning.Trädäck med ljusbrunn med glaslock och träfyllning.

Ljusbrunnsskydd av glas släpper in massor av ljus i rummet. Glaset har halkskydd för att ytan inte ska bli hal. Kanten runt skyddet är gjord av rostfritt stål, färgad i antracit eller en ram som du kan fylla med material som matchar golvet bredvid.

Stenplattor och ljusbrunn med glaslock och metallgaller.Stenplattor och ljusbrunn med glaslock och metallgaller.

Om du vill ventilera ditt hus genom ljusbrunnen ska du välja ett täcklock som inte är helt tätt. Ett skydd som har både glas och galler tillåter både luft och ljus komma in i källaren. Glaset har halkskydd och gallret skyddas av en kant av rostfritt stål, färgad antracit eller en ram som du kan fylla med önskat material.


Ljusbrunnsskydd anpassat för biltrafik

Om ditt ljusschakt är installerat på en plats där det kan vara biltrafik är det viktigt att du väljer ett galler som klarar belastningen. Både ljusbrunnar av plast och betong klarar belastning från personbilstrafik. Det är snarare överdelen som begränsar vad produkten kan klara av.

Ljusbrunn av betong med ACO logotyp på sidan.Ljusbrunn av betong med ACO logotyp på sidan.
Stenplattor och metallgaller till ljusbrunn.Stenplattor och metallgaller till ljusbrunn.

Metall

Rutgaller och metallgaller låter mycket ljus falla in. Dessa galler av metall är starka och hållbara då de är gjorda av rostfritt och förzinkat stål.

Trädäck med ljusbrunn med glaslock och träfyllning.Trädäck med ljusbrunn med glaslock och träfyllning.

Glas

Ljusbrunnsskydd av glas släpper in massor av ljus i rummet. Glaset har halkskydd för att ytan inte ska bli hal. Kanten runt skyddet är gjord av rostfritt stål, färgad i antracit eller en ram som du kan fylla med material som matchar golvet bredvid.

Stenplattor och ljusbrunn med glaslock och metallgaller.Stenplattor och ljusbrunn med glaslock och metallgaller.

Glas och metall

Om du vill ventilera ditt hus genom ljusbrunnen ska du välja ett täcklock som inte är helt tätt. Ett skydd som har både glas och galler tillåter både luft och ljus komma in i källaren. Glaset har halkskydd och gallret skyddas av en kant av rostfritt stål, färgad antracit eller en ram som du kan fylla med önskat material.

Kundtjänst