Rött svenskt trädhus med krypgrund eller torpargrund.Rött svenskt trädhus med krypgrund eller torpargrund.

Så här kan du ventilera din husgrund

Krypgrund och torpargrund är vanliga husgrunder i Sverige. Dessa måste ventileras ordentligt för att inte drabbas av fuktproblem. Fukten kan orsaka mögelangrepp och skador i grunden. Vi kommer nu att ge dig tips på hur du enkelt och effektivt undviker fukt.

Varför uppstår fuktproblem i min husgrund?

När du moderniserar ett äldre hus är det viktigt att se till så att huset blir tätare och mer energisnålt. Det är inte bara det, du måste också tänka på ventilationen i husgrunden. Syftet med torpargrund och krypgrund är att undvika fuktskador genom att ge utrymme för luftflöde mellan mark och bottenbjälklag. För att undvika fuktproblem behöver du ha tillräckligt stort utrymme och bra ventilation med hjälp av luftventiler i husgrundens vägg. Torpargrund saknar ofta ventilation, vilket gör att den kan bli fuktig och kall med tiden. För att ventilera din torpargrund behöver du öppna dina ventilationsöppningar.

Hur ventilerar jag min torpargrund?

För att säkerställa god ventilation under ditt hus behöver du ha tillräckligt med ventilationsöppningar. Ett bra sätt att placera ut öppningarna precis där du vill ha dem, är att använda ventilationsbrunnar. Det är viktigt att ventilerna är jämnt fördelade så att luften kan cirkulera ordentligt och inte står still. Ventilationsbrunnarna ger också skydd mot markfyllning och vatten som kan tränga in under ditt hus. Genom att placera ventilerna under marknivå med hjälp av en ventilationsbrunn minskar du risken för att vatten ska tränga in i källaren. Detta är särskilt viktigt för att skydda ditt hus mot fukt och mögel.

Hur ventilerar jag min källare?

Att få bra ventilation i en källare som ligger helt under marknivån kan vara svårt, men det finns flera tekniker att tillämpa. Om du till exempel har ett källarfönster med en ljusbrunn av plast eller betong kan du förbättra ventilationen med en luftventil. För att få bra luftcirkulation är det viktigt att du har tillräckligt många öppna ventilationsöppningar. Du kan även använda dig av en avfuktare för att ta bort överflödig fukt och minska risken för mögelbildning. Se till så att källaren är välisolerad och att eventuella sprickor och hål i väggar och golv tätas. Använd dessa tips för att förbättra ventilationen och undvika problem med fukt och mögel i din källare.

Hur ventilerar jag mitt fritidshus?

Fuktproblem är ganska vanligt i fritidshus eftersom de inte värms upp året runt. En orsak till fukt är kondens i den kalla grunden på grund av varm luft. Regnvatten som tränger in från omkringliggande ytor är en annan orsak. För att undvika fuktproblem är det viktigt att ha bra dränering, rännor och brunnar samt se till att marken lutar bort från huset. Använd markrännor för att leda bort vatten.

Våra ventilationsbrunnar

Vit ventilationsbrunn med botten.Vit ventilationsbrunn med botten.

Det är enkelt och smidigt att installera våra ventilationsbrunnar. För att få en komplett lösning behöver du både en ventilationsbrunn med botten och ett galler som täcker brunnens övre del. Detta gör att luften kan cirkulera fritt under ditt hus, vilket är viktigt för att undvika fukt och mögel. 

Vill du täcka en större höjd med ventilationsöppningar kan du enkelt stapla flera ventilationsbrunnar ovanpå varandra. Det är viktigt att nedersta delen av stapeln är en ventilationsbrunn med botten och att den översta brunnens ovandel täcks med galler. 

Renovering av rum med stege.Renovering av rum med stege.

Tips för att förbättra ventilationen i din husgrund

  • Installera ventiler och ventilationsbrunnar på fasaden.
  • Justera befintliga ventiler för optimal luftcirkulation.
  • Mät fuktnivån i husgrunden med hygrometer och vidta åtgärder vid behov.
  • Isolera mark och grund för att undvika fuktproblem och höj temperaturen.
  • Använd en avfuktare vid stora fuktproblem.
  • Isolera golvbjälklaget och installera ventilerat undergolv för att minska fukt- och mögelproblem.
Kundtjänst