Återanvänd regnvatten inomhus

Om du vill spara vatten på ett smart sätt kan du samla upp regnvatten och använda det istället för att slösa bort rent dricksvatten. På så sätt kan du vattna trädgården eller använda vattnet inomhus. Här kommer vi att förklara hur du kan återanvända ditt regnvatten inomhus.

Varför ska jag återanvända regnvatten?

Regnvatten är ett utmärkt alternativ till kranvatten när du spolar din toalett. Det är gratis och kan vara ett bra sätt att ta tillvara på befintliga resurser. Samla upp regnvatten från takrännor, markrännor eller fastighetsavlopp och lagra det i en regnvattentank inomhus för senare användning. Genom att återanvända regnvatten kan du spara på dricksvattenresurserna och sänka din vattenräkning samtidigt som du minskar belastningen på miljön. Dessutom kan regnvatten vara bra för trädgården och växterna eftersom det innehåller naturliga näringsämnen som främjar växttillväxt.

Var i huset kan du använda regnvatten?

Genom att använda regnvatten istället för dricksvatten till hushållsfunktioner som exempelvis att spola toaletten eller tvätta kläder i källaren kan du enkelt reducera bostadens totala dricksvattenförbrukning. Om du implementerar detta tillvägagångssätt bidrar du till att spara på värdefulla dricksvattenresurser.

Regnvattentank inomhus

Regnvattentank inomhus.Regnvattentank inomhus.

Använd våra regnvattentankar om du vill spara vatten inomhus. De kan installeras i källaren, garaget eller skjulet. De är enkla att montera i befintliga byggnader eller när du inte kan ha nedgrävda tankar utomhus. Våra regnvattentankar finns i olika storlekar och tillverkas av högkvalitativt material i ett stycke, vilket ger dem en lång livslängd. Regnvatten samlas upp via stupröret och rensas med hjälp av filtret i tanken. Sedan pumpas vattnet vidare för användning i hemmet.

Kundtjänst