Handtryck och spolning av toalett.Handtryck och spolning av toalett.

Hur kan jag använda regnvatten inomhus?

Använd regnvatten från din regnvattentank för att tvätta kläder eller spola toaletten. Det är bra för miljön och hjälper dig att spara pengar på vattenräkningen.

Vad ska jag tänka på när jag använder regnvatten i hemmet?

Använder du regnvatten i hemmet? Tänk på att det inte får användas för personlig hygien eller komma i kontakt med livsmedel. Regnvatten och dricksvatten får inte blandas ihop, så se till att regnvattenanslutningen är märkt och endast används för vissa hushållsapparater. Innan användning måste regnvattnet behandlas och rensas korrekt. Regnvattenanläggningen ska vara rätt installerad med separata hushållsanslutningar för att undvika att dricksvatten och regnvatten blandas. Om du använder regnvatten till att spola toaletten eller tvätta kläder, måste det vara rent och fritt från skadliga kemikalier och mikroorganismer. Sist men inte minst, se till att du har en tillförsel av dricksvatten som kan ersätta regnvattnet om det inte räcker till för det avsedda ändamålet.

Regnvatten till tvättmaskin och toalett

Person laddar tvättmaskinen med tvätt.Person laddar tvättmaskinen med tvätt.

Så här använder du regnvatten till tvättmaskinen

För att minska användningen av dricksvatten och tvättmedel i tvättmaskinen kan du använda regnvatten istället. Regnvatten har låg kalkhalt vilket skyddar tvättmaskinen och gör att du bara behöver upp till hälften så mycket tvättmedel och mjukgörare. Men för att använda regnvatten i tvättmaskinen behöver det först lagras och behandlas på rätt sätt. Så här gör du;

  • Samla regnvattnet genom att placera en behållare under takrännan eller på en plats där regnvatten samlas.
  • Använd en finmaskig sil eller vattenfilter för att filtrera vattnet och ta bort löv och smuts.
  • Tillsätt klor eller använd en UV-lampa för att desinficerar vattnet och ta bort bakterier och mikroorganismer.
  • Förvara vattnet i en säker behållare skyddad mot solljus och föroreningar.


När du använder regnvatten i tvättmaskinen, se till att använda en slang eller anslutning som är avsedd för regnvatten och separerad från dricksvattenanslutningen. Innan du använder vattnet, kontrollera att det är fritt från kemikalier eller föroreningar.

Så här använder du regnvatten till toaletten

Att använda regnvatten till toaletten är ett smart sätt att spara på dricksvatten och minska belastningen på avloppssystemet. För att göra det behöver du en behållare, som en regnvattentank, regnvattencistern eller regntunna, och en filteranordning för att ta bort partiklar och föroreningar. Du behöver också installera en särskild anslutning mellan toaletten och regnvattentanken. Kom ihåg att regnvatten inte är lämpligt för personlig hygien eller som dricksvatten, så använd det ansvarsfullt och enbart för ändamål som inte kräver dricksvattenkvalitet.

Kundtjänst