Grönt gräs i en pöl under regnet.Grönt gräs i en pöl under regnet.

Varför behöver jag en dräneringskista?

En dräneringskista används för att ta hand om regnvatten på din tomt. Vattnet sprids sedan antingen ut i marken eller leds bort genom en ledning. Vi ska här förklara hur det fungerar och varför det är bra att använda en dräneringskista.

Vad är en dräneringskista?

En dräneringskista eller stenkista är en typ av dräneringssystem som används för att hantera regnvatten på din tomt. Det är vanligtvis en låda eller en tunna som är placerad under marken och fungerar som en tank för att samla upp regnvatten från området runt omkring. Genom att använda en dräneringskista kan man undvika översvämningar och erosion på tomten genom att effektivt leda bort vattnet från området. Vanligtvis sprids vattnet ut i marken eller leds bort till en närliggande avloppsledning.

Hur fungerar en dräneringskista?

En dräneringskista är ett system som används för att hantera och leda bort vatten från en plats eller yta. Dräneringskistan består av en låda eller en ränna med perforerade sidor som är nedgrävd i marken. Vattnet rinner ner i kistan genom hålen och samlas i en låg punkt. Därefter leds vattnet bort genom ett utloppsrör till ett dräneringsdike, en avloppsbrunn eller en bäck. Dräneringskistan kan installeras på olika platser såsom vid sidan av en husvägg, i din trädgård eller längs en väg. Det är viktigt att välja rätt typ av dräneringskista baserat på den specifika platsens behov och typ av mark. För att kistan ska fungera effektivt måste den vara korrekt installerad med tillräckligt fall så att vattnet kan rinna bort från kistan och ha tillräcklig kapacitet för att hantera den förväntade mängden vatten.

Hur vet jag vilken dräneringskista som passar min tomt?

Beroende på vilken typ av jord du har i din trädgård, kan vattnet sippra ut snabbt eller långsamt. Om din jord är lerig behöver du en större volym än om du har sandig jord. Lerjordar kräver större magasin eftersom de är täta och det tar längre tid för vattnet att tränga ner i marken. Istället för att gräva och ansluta en vattenledning på din tomt kan du använda dig av en eller flera dräneringskistor. Dräneringskistor hjälper dig att ta hand om vattnet på plats utan att du behöver ansluta dina markrännor eller dagvattenbrunnar till ett avlopp.

Våra dräneringskistor

Svart dräneringskistaSvart dräneringskista

Det här är ett lättanvänt fördröjningsmagasin som tillverkats av polypropen. Det passar perfekt för mindre ytor och är enkelt att installera. Varje kassett kan avvattna cirka 25 kvadratmeter mark, men det kräver god perkolationsförmåga i marken för att fungera effektivt.

Dörrmattor ligger ovanpå varandra.Dörrmattor ligger ovanpå varandra.

För att avvattna större ytor kan du använda Stormbrixx, ett flexibelt kassettsystem som består av enkelt hopkopplade moduler som lätt justeras i storlek utan användning av verktyg. Varje grundpaket avvattnar en yta på 400 kvadratmeter om marken har god förmåga att släppa igenom vattnet.

Kundtjänst