Bil står på uppfart med grusarmering.Bil står på uppfart med grusarmering.

Skapa snygga och stabila gräsytor och grusgångar

För att undvika vattensamlingar på markytan är det viktigt att den inte är helt tät. Om din yta är täckt med betong, gatsten eller asfalt, behöver du använda grusarmering eller gräsarmering för att vattnet ska kunna rinna igenom. Om vatten måste ledas bort från området är brunnar och markrännor bra alternativ.

Varför är det viktigt att regnvatten tränger ner i marken?

Om du har en genomtränglig mark runt ditt hus kan regn- och smältvatten sjunka ner i marken på ett naturligt sätt. Men om marken runt ditt hus är täckt av tät asfalt, gatsten eller betong kan vattnet inte sjunka ner i marken och måste därför ledas bort med hjälp av ett avvattningssystem. Om det regnar mycket och vattnet inte hinner rinna bort kan det leda till översvämningar och problem med avloppet. Det kan även påverka grundvattennivån i marken och göra det svårare för fukt att avdunsta, vilket kan göra att temperaturen stiger märkbart på sommaren, särskilt i städer med många täta ytor.

Hur skapar jag snygga och stabila infiltrationsytor?

En genomtränglig och infiltrerande yta måste ha egenskaper som passar användningsområdet. Beroende på om miljön är en innergård, parkeringsplats eller uppfart är alternativen olika. Grus eller flis är ett bra alternativ för stigar eller uppfarter eftersom vattnet kan lätt sippra bort. Grusarmering hjälper att hålla dekorstenen på plats och ger en stabil yta utan hjulspår. Du kan också använda gräsarmering som fixerar gräsmattan med markarmering för att skydda rötterna och främja grästillväxten samtidigt som bilens tyngd läggs på själva armeringen och inte på gräsrötterna.

Grus stabiliseras med grusarmering.Grus stabiliseras med grusarmering.

En nykrattad vacker grusgång är något många människor önskar. Att kratta grus är tyvärr både tidskrävande och slitsamt. Med grusarmering kan grus och sten hållas på plats tack vare små cellformade sektioner som stabiliserar ytan. Armeringen består av återvunnen plast som skapar en stark och stabil botten som förhindrar spår och vattenpölar. Nu kan du enkelt anlägga en grusgång med grusarmering utan att oroas för att cyklar, barnvagnar eller rullstolar ska glida runt på löst grus.

Gräs skyddas med gräsarmering.Gräs skyddas med gräsarmering.

Använd gräsarmering för att skapa en tillfällig parkeringsyta som är både genomsläpplig och grön på samma gång. Markarmeringen som är tillverkad av återvunnen grön plast smälter fint in i omgivningen. Det stabila honungskakeformade mönstret skyddar gräs och rottillväxt då all tyngd läggs på själva armeringen och inte på gräsets rötter. Jorden luckras upp och områdets infiltrationskapacitet bibehålls på lång sikt. Tack vare den låga vikten är gräsarmeringen lätt att lägga ut.

Kundtjänst