Smutsigt golv är dränkt i en pool med överflödigt toalettvatten.Smutsigt golv är dränkt i en pool med överflödigt toalettvatten.

Varför behöver jag en pumpstation i källaren?

En pumpstation transporterar avloppsvatten från källarens toaletter, tvättmaskiner och duschar ut ur huset. Den behövs för rum som ligger under nivån för det allmänna avloppsnätet och där det finns avloppsanslutning. Pumpstationen lyfter vattnet genom det trycksatta avloppet med en pump.

Vilka olika typer av avloppsvatten finns?

Vi delar upp avloppsvattnet i två typer: svartvatten och gråvatten. Svartvatten innehåller avföring och kommer från toaletten. Gråvatten är resten av husets spillvatten, såsom tvättvatten, duschvatten och diskvatten.

Varför är typ av avloppsvatten viktigt när du väljer pumpstation?

Pumpstationer för svartvatten, alltså avloppsvatten som innehåller avföring har skärande pumpar för att finfördela avföring och toalettpapper. Detta minskar risken för igensättning av tryckröret. Om det endast är gråvatten som leds till pumpstationen, kan en enklare lösning användas. Pumpstationer för gråvatten lämpar sig för vatten utan stora partiklar.

För att installera en toalett i källaren behöver du en pumpstation som är anpassad för svartvatten. Med rätt pumpstation kan avloppsvattnet tryggt och säkert transporteras från källaren till det allmänna avloppssystemet.

ACO Muli Flex är en fristående och ingjuten pumpstation för svartvatten och gråvatten.ACO Muli Flex är en fristående och ingjuten pumpstation för svartvatten och gråvatten.

Muli Flex är en flexibel produkt för fristående och ingjuten installation. Det som karaktäriserar denna pumpstation är den robusta konstruktionen samt komponenternas riktigt höga kvalitet. Den finns i ett flertal utföranden och med pumpar för både gråvatten och svartvatten. Pumpstationen styrs med automatiskt styrskåp med larm.

ACO Muli UF är en ingjuten pumpstation för svartvatten.ACO Muli UF är en ingjuten pumpstation för svartvatten.

Detta är en liten pumpstation för ingjutning i golv som passar utmärkt för en källare i ett enfamiljshus. Den levereras med skärande pump och styrskåp med larm. Muli UF är kompakt, har låg vikt och är utrustad med backventil. Pumpstationen finns i två olika höjder och kan vid behov förhöjas ytterligare.

ACO Muli Star mono är en fristående pumpstation för svartvatten.ACO Muli Star mono är en fristående pumpstation för svartvatten.

Vårt flaggskepp Muli Star är en fristående pumpstation med hög kapacitet. Den har en pump med friströmshjul och klarar enkelt av att pumpa hela spillvattenflöden från villor och parhus. Muli Star ska installeras stående på golv i ett frostfritt utrymme och levereras med lukt- och vattentät uppsamlingstank.

Pumpstationer för källarutrymmen utan toalett kan användas för tvättmaskin, dusch och handfat. Dessa pumpstationer är utformade för att avlägsna gråvatten utan fasta ämnen på ett effektivt sätt.

ACO Muli Flex är en fristående och ingjuten pumpstation för svartvatten och gråvatten.ACO Muli Flex är en fristående och ingjuten pumpstation för svartvatten och gråvatten.

Muli Flex är en flexibel produkt och finns för både fristående och ingjuten installation. Det som karaktäriserar denna pumpstation är en robust uppbyggnad och komponenter av riktigt hög kvalitet. Den finns i ett flertal utföranden och med pumpar för både gråvatten och svartvatten. Pumpstationen styrs med automatiskt styrskåp med larm.

ACO Sinkamat K är en ingjuten pumpstation för gråvatten.ACO Sinkamat K är en ingjuten pumpstation för gråvatten.

Sinkamat K är en liten pumpstation ingjuten i golvet i din källare. Den har en dränkbar pump som styrs med nivåvippa. Sinkamat K är kompakt, har låg vikt och är utrustad med backventil. Pumpstationen finns i två olika pumpstorlekar samt för installation för en- eller trefas.

ACO Sinkamat K är en fristående pumpstation för gråvatten.ACO Sinkamat K är en fristående pumpstation för gråvatten.

Denna fristående pumpstation för gråvatten passar källare, hobbyrum, tvättstuga, dusch och tvättställ. Sinkamat K kännetecknas av små byggmått och enkel installation. Pumpstationen har en dränkbar pump som styrs med nivåvippa.

Pilar som visar hur vattnet pumpas upp till en högre nivå.Pilar som visar hur vattnet pumpas upp till en högre nivå.

Hur fungerar en pumpstation?

En pumpstation har till uppgift att pumpa upp avloppsvatten från lägre nivåer i huset till det allmänna avloppsnätet. Avloppsvattnet som når en pumpstation samlas upp i den så kallade pumpsumpen. När en större mängd vatten samlats i pumpsumpen startas pumpen automatiskt och lyfter vattnet genom tryckröret. Vattnet lämnar pumpstationen och passerar en inbyggd bakvattenventil som hindrar vattnet i tryckröret från att rinna tillbaka till pumpstationen när pumpen stängts av. Dessutom skyddar pumpstationen källaren från att avloppsvatten strömmar tillbaka från det allmänna avloppsnätet. Bakvattenskyddet uppnås dels genom pumpstationens inbyggda bakvattenventil och dels genom att säkerställa att tryckröret installeras i en ’loop’ över dämningsnivån.

Vad händer om pumpstationen slutar fungera?

Ifall strömavbrott uppstår kan pumpstationen inte längre pumpa avloppsvatten från källaren. Det är då viktigt att undvika att tillföra mer spillvatten till pumpstationen. Pumpstationen har en inbyggd backventil och en platsbyggd ’loop’ över dämningsnivån för att hindra bakvatten från att komma tillbaka från det allmänna avloppsnätet och orsaka översvämning i källaren. För att förebygga detta kan du installera en backventil kopplad till avloppet. 

Kundtjänst