Installation av linjeavvattningssystem.Installation av linjeavvattningssystem.

Skapa ett system med rännor och galler

För att skapa ett komplett system med linjeavvattning behöver du markränna, galler och anslutning från rännan för avledning av det uppsamlade dagvattnet. Här ska vi förklara hur du sätter ihop ett komplett system och vilka produkter du behöver för att göra det.

Hur sätter jag ihop ett system med rännor och galler?

Ett system med linjeavvattning består av moduler och kan delas in i olika sektioner. Den grundläggande komponenten är markrännan som installeras ca 3–5 mm lägre än omgivande mark. Beroende på platsen och hur stor yta som ska avvattnas finns det avvattningsrännor med olika höjd, material och belastningsklass. Du kan välja bland ytvattenrännor som passar för din trädgård, entré, uppfart, altan och terrass.

Markrännor

Markrännor

ACO Euroline är en markränna av polymerbetong.ACO Euroline är en markränna av polymerbetong.

Den vanligaste markrännan vi erbjuder heter Euroline och är tillverkad av polymerbetong. Den tål frost, salt, olja och bensin och har en V-form som ger hög flödeskapacitet. Markrännan är mycket lämplig för områden där en personbil kan passera.

Markränna i låg profil av polymerbetong.Markränna i låg profil av polymerbetong.

Denna ränna är speciellt utformad för låga monteringshöjder och kallas lågprofilränna. Trots den lägre höjden är den lika tålig och har samma V-form och höga flödeskapacitet som Euroline 100, vilket gör den till ett utmärkt val för miljöer med begränsat utrymme i höjd. Rännan är tillverkad av polymerbetong och kan motstå frost, salt, olja och bensin.

Svart markränna av plast.Svart markränna av plast.

Hexaline är en hållbar och miljövänlig markränna som tillverkas av 100 % återvunnen plast. Rännan som levereras i enmeterslängder är lätthanterlig och snabb att installera. Hexaline är lämplig för avvattning av markytor som belastas av gångtrafik och kan användas till din garageinfart, terrass, pool eller andra stensatta ytor.

ACO Euroline är en markränna av polymerbetong.ACO Euroline är en markränna av polymerbetong.

ACO Self Euroline 100

Den vanligaste markrännan vi erbjuder heter Euroline och är tillverkad av polymerbetong. Den tål frost, salt, olja och bensin och har en V-form som ger hög flödeskapacitet. Markrännan är mycket lämplig för områden där en personbil kan passera.

Markränna i låg profil av polymerbetong.Markränna i låg profil av polymerbetong.

ACO Self Euroline 60

Denna ränna är speciellt utformad för låga monteringshöjder och kallas lågprofilränna. Trots den lägre höjden är den lika tålig och har samma V-form och höga flödeskapacitet som Euroline 100, vilket gör den till ett utmärkt val för miljöer med begränsat utrymme i höjd. Rännan är tillverkad av polymerbetong och kan motstå frost, salt, olja och bensin.

Svart markränna av plast.Svart markränna av plast.

ACO Self Hexaline

Hexaline är en hållbar och miljövänlig markränna som tillverkas av 100 % återvunnen plast. Rännan som levereras i enmeterslängder är lätthanterlig och snabb att installera. Hexaline är lämplig för avvattning av markytor som belastas av gångtrafik och kan användas till din garageinfart, terrass, pool eller andra stensatta ytor.

Markränna med galler av cortenstål.Markränna med galler av cortenstål.

ACO Slimline

Slimline är en smal och elegant markränna med galler. Den passar utmärkt till din terrass, vid poolområdet eller entrén. Slimline är enkel att installera och kan kombineras med hörnelement och tillval som sandfång, utlopp och gavel.

Se produkt

Galler till markännor

Vad är ett markgaller?

Markgaller är den synliga delen av ett avvattningssystem. De används för att täcka rännans ovansida och placeras – beroende på rännmodul – antingen direkt på eller i den övre delen av rännan. När det är dags att rengöra kan du lyfta av gallret med en gallerkrok så att rännan exponeras och smuts och skräp enkelt kan rensas bort. Täckgaller finns i olika material och design, vilket gör dem lämpliga för varierande användningsområden.

Ett svart markgaller som heter ACO Spaltgaller.Ett svart markgaller som heter ACO Spaltgaller.

Våra klart vanligaste markgaller är spaltgaller. Dessa kännetecknas av raka tvärgående ribbor som löper längs med gallret. Vi har robusta galler av segjärn, halksäker komposit, förzinkat stål och en massa fler.

Ett markgaller som heter ACO Rutgaller.Ett markgaller som heter ACO Rutgaller.

På grund av den smala, men ändå hållbara konstruktionen kan våra rutgaller kan ta emot större mängder vatten som sedan snabbt kan ledas bort. ACO:s rutgaller är tillverkade av förzinkat och rostfritt stål, vilket gör dem hållbara och tåliga.

Markgaller med mönster.Markgaller med mönster.

Voronoi och Intercept är utmärkta ambassadörer för våra landskapsgaller. Dessa rejäla och hållbara markgaller av gjutjärn har en nutida look och är särskilt anpassade för den stora uppfarten eller vidsträckta trädgårdsytor.

Markgaller med slitsränna.Markgaller med slitsränna.

Genom att installera slitsgaller blir din avvattning diskret och elegant. Antingen väljer du ett slitsgaller av förzinkat stål, rostfritt stål, komposit eller så integrerar du ett dubbelsidigt slitsgaller med till exempel ditt altandäck i trä.

Anslutningar från markrännor

Vilka delar behövs för ett komplett system?

För att vattnet som samlas upp ska kunna ledas bort på ett säkert sätt från ytvattenrännan behöver den kopplas till anslutande rör. Som ett alternativ till denna typ av anslutning kan du låta regnvattnet sipopra ner bland den intilliggande vegetationen. Det finns olika sätt att koppla ihop en markränna. Här är några olika sätt att göra det på.


System med markränna, galler, utlopp och sandfång.System med markränna, galler, utlopp och sandfång.

Ränna med sidoutlopp och sandfång

Vårt sandfång i polymerbetong är ett bra exempel på hur en markränna kan kopplas samman med ett anslutande rör. Sandfånget har en integrerad slamkorg som fångar upp löv och smuts så att avloppet inte täpps igen och det blir lättare att hålla rent. På ovansidan täcks sandfånget av ett galler. Komplettera med vattenlås.


Markränna med galler, gavelutlopp och gavel.Markränna med galler, gavelutlopp och gavel.

Ränna med gavelutlopp och gavel

Ett gavelutlopp kan användas för att ansluta en markrännas ena ända direkt till ett rör. För att stänga rännans andra ände behöver du en tät gavel.

Systemet innehåller:


Markränna med galler, bottenutlopp, vattenlås och gavel.Markränna med galler, bottenutlopp, vattenlås och gavel.

Ränna med bottenutlopp och vattenlås

Använd ränna med integrerat bottenutlopp för direkt anslutning till avloppsröret. Välj betongrännan i standardhöjd eller lågprofil. I detta exempel är rännans båda ändar stängda med varsin gavel. Genom att använda ett vattenlås förhindrar du att lukt tränger upp från bottenutloppet.


Markränna med slitsgaller och inspektionsdel.Markränna med slitsgaller och inspektionsdel.

Ränna med slitsgaller och inspektionsdel

Underhåll och rengöring av markrännor med slitsgaller görs med hjälp av en inspektionsdel. För att säkerställa att det uppsamlade regnvattnet kan rinna bort utan problem bör rännan rengöras ungefär två gånger om året. För att göra detta öppnas inspektionsdelen och rännan spolas. Beroende på storlek placeras inspektionsdelen direkt ovanför avloppet eller på ett sandfång. Det är dessutom möjligt att installera ytterligare en inspektionsdel i andra änden av rännan. Gallrets slitsar fortsätter i sidled, vilket gör att vatten också sugs upp via inspektionsdelen. Denna kan sedan enkelt öppnas med en lyftkrok.


Svart ränna av plast med utlopp och gavel.Svart ränna av plast med utlopp och gavel.

Ränna med slitsgaller och inspektionsdel

Hexaline är lätt att hantera och snabb att installera. Här visas ett komplett system med markränna, spaltgaller, gavel, universalhörn, lövfång och olika utlopp.

Rekommenderade tillval

Svart gavel till markränna.Svart gavel till markränna.

För att en rännsektion ska vara komplett behövs förutom galler och utlopp även en gavel på vardera sida om rännan. Denna gavel är tillverkad av plast och passar Euroline och Hexaline.

Slamkorg och lövfång till markränna.Slamkorg och lövfång till markränna.

För att förhindra att löv och smuts blockerar avvattningen i markrännan kan du använda en lövfång eller en slamkorg som ingår i sandfånget till ACO Self.

Vattenlås till markränna.Vattenlås till markränna.

Ett vattenlås kan monteras i röranslutningen till ditt avvattningssystem. Den används för att hålla tillbaka stigande lukter från avloppsröret. Vattenlåset lämpar sig för till exempel Euroline och Galaline.

Markgaller med slitsränna.Markgaller med slitsränna.

Löv, sand och smuts sköljs in i rännan med det inkommande dagvattnet och kan leda till att utloppet blockeras. Rännorna måste därför rengöras regelbundet. Detta görs genom att inspektionsdelens galler lyfts upp med ett lyfthjälpmedel. Gallerkroken används för att ta bort galler och lyftkroken är ett verktyg för att lyfta ur inspektionsdelen.

Kundtjänst