Person tippar grus från skottkärra.Person tippar grus från skottkärra.

Så här installerar du grusarmering

Här är enkla instruktioner för att skapa en snygg och stabil grusgång med grusarmering. För att undvika stora vattenansamlingar är det viktigt att installera grusarmering. Lär dig hur du gör det själv på ett enkelt sätt med dessa instruktioner.

Hur hög belastning klarar grusarmering?

ACO Self Grusarmering är en miljövänlig produkt gjord av återvunnen plast. Den har både en armering och markduk av geotextil som gör den perfekt för att skapa snygga och stabila grusgångar. Grusarmering kan klara av hög belastning, oftast upp till 300 ton per kvadratmeter beroende på tjockleken på stenarna och vilken typ av grusarmering det är. Det är därför en populär lösning för att skapa stabil mark för tung trafik, som till exempel gångvägar, parkeringsplatser och infarter.

Finns det olika sorters grusarmering?

Välj rätt grusarmering för ditt projekt. Det finns olika typer av grusarmeringar för olika platser och ändamål. Vissa passar bra för biltrafik medan andra är bättre för gång- och cykelvägar. Stenarnas storlek, tjocklek och form kan variera. Våra markarmeringar finns i färgerna grå, svart och vit. För bästa resultat, välj en grusarmering som tål den förväntade belastningen på markytan.

Så här gör du:

Här fixeras en gräskant med kantstöd.Här fixeras en gräskant med kantstöd.

1. Fixera en kant

Skapa en kant för att hålla grusarmeringsmattorna på plats och undvika att ytan blir instabil. Anpassa höjden och styrkan på kanten utifrån hur mycket belastning markytan förväntas utsättas för. För att anpassa ytan till omgivningen kan du använda ett laservattenpass.

Komprimering av sand bredvid snöre och gräskant.Komprimering av sand bredvid snöre och gräskant.

2. Komprimera markytan

För att din grusarmering ska klara av tung belastning är det viktigt att markytan är stabil, hårt packad och låter vattnet passera igenom. Att komprimera markytan betyder att man packar jorden så att den blir fast och stabil. Det kan göras med hjälp av en markvibrator, en tung rulle eller genom att stampa jorden för hand.

Målet är att få en jämn och stabil yta som kan stödja tung belastning och förhindra att ytan sjunker eller sjunker in. Kom ihåg att för mycket komprimering kan göra det svårt för växter att växa och för vatten att tränga ner i marken, så det är viktigt att hitta en balans mellan stabilitet och hälsosamma markförhållanden.

Gång- och cykelvägar 
Jämna till ytan med ett 10 cm tjockt lager av sand.

Bilvägar
Lägg först ett 10–25 cm tjockt lager av makadam och jämna sedan till med ett 4–6 cm tjockt sandlager med hjälp av en komprimator

Man sitter på knä och jämnar ut sanden.Man sitter på knä och jämnar ut sanden.

3. Jämna till marken

För att skapa en stabil yta måste du packa jorden och jämna till sanden. Se till att ta bort stenar, skräp och andra vassa föremål så att ytan blir jämn och trygg att gå, cykla eller köra bil på.

Man lägger mattorna som läggs på markytan.Man lägger mattorna som läggs på markytan.

4. Anlägg grusarmering

För att anlägga grusarmering, lägger du ut grusarmeringsplattorna bredvid varandra på marken. Varje platta har en liten bit som sticker ut på två sidor. När du lägger ut nästa platta, ser du till att den täcker den biten som sticker ut på den förra plattan. Fortsätt på samma sätt tills hela området är täckt och var noga med att lägga plattorna i en liten förskjutning för att de ska vara stabila.

Handske håller på grusameringen när formen anpassas.Handske håller på grusameringen när formen anpassas.

5. Forma grusarmering

Om markytan där du vill lägga markarmeringen har en annan form eller dimension än grusarmeringen kan du anpassa den genom att skära till den med en kniv, handsåg eller sticksåg. Detta kallas formanpassning och är ett enkelt sätt att täcka hela markytan. Det är viktigt att grusarmeringen passar perfekt på markytan för att undvika att den rör sig eller glider runt, vilket kan orsaka problem i framtiden.

Skottkärra fyller mattorna med grus eller flis.Skottkärra fyller mattorna med grus eller flis.

6. Fyll grusarmering

När du fyller din grusarmering med grus eller flis är det viktigt att du väljer rätt typ av material för att uppnå den önskade hållbarheten och stabiliteten. Du bör också ta hänsyn till belastningen som ytan kommer att utsättas för. Här är några tips för att välja och fylla din grusarmering:

 

Gång- och cykelvägar 

För gång- och cykelvägar är en kornstorlek på 3–16 mm lämplig. Fyllningen bör sticka ut 15–20 mm över grusarmeringen. Kompaktering är inte nödvändig.

 

Biltrafik 

För biltrafik behöver du använda grus med en kornstorlek på 3–8 mm. Efter fyllning ska grusarmeringen kompakteras och täckas med stenar med en kornstorlek på 3–16 mm tills ytan sticker ut 15–20 mm över grusarmeringen. Du kommer behöva ca 80 kg fyllnadsmaterial per grusarmeringsruta.

 

Tänk på att körning på ytan inte är möjlig förrän efter att du har fyllt grusarmeringen på rätt sätt och låtit det sätta sig ordentligt. Genom att följa dessa tips kan du skapa en stark och hållbar yta för din grusarmering.

Person krattar gruset med kratta.Person krattar gruset med kratta.

7. Slutfinish och underhåll

När grusarmeringen är på plats är det viktigt att sprida ut gruset eller fliset jämnt med hjälp av en kratta. Om det finns löv eller skräp på ytan bör du ta bort dem. För att se till att grusarmeringen håller länge är det viktigt att mattorna är helt täckta med grus. Om det behövs, fyll på med grus så att de förblir täckta. På så sätt kan du njuta av en fin och hållbar yta under lång tid.

Kundtjänst