Öppen skjutdörr med trädäck på natten med möbler.Öppen skjutdörr med trädäck på natten med möbler.

Regler för installation av fasadrännor

Vill du undvika fuktskador på ditt hus? Då är det viktigt att installera fasadrännor enligt byggreglerna. Genom att följa föreskrifter och råd kan du skydda din fasad och innerväggar från fukt. Läs mer för att få tips och råd om hur du installerar fasadrännor på rätt sätt.

Vilka byggregler gäller för avstånd mellan mark och fasad?

Enligt Boverkets byggregler BBR 2011:6, avsnitt 6:5324 står det på sidan 98, att markytan måste vara minst 20 cm från underkanten på fuktkänsliga fasader, som träfasader. Detta för att undvika att regnvatten skadar fasaden eller gör den smutsig. 

Varför finns Boverkets byggregler?

Boverkets byggregler finns för att hjälpa dig undvika fuktskador i ditt hus. Genom att följa reglerna kan du skydda ditt hus från regnstänk och fukt som kan orsaka problem. Ett vanligt misstag är att inte ta hänsyn till det rekommenderade avståndet på 20 cm vid byggnation utomhus, vilket kan leda till problem särskilt vid barriärfria ingångar mellan ute- och innemiljö. 

Skapa en enkel ingång från din altan med en fasadränna

Vill du ha en bekväm och säker ingång från din altan, balkong eller uteplats? Då kan ACO:s fasadränna vara en lämplig lösning för dig. Fasadrännan skyddar fasaden från regnstänk och minskar risken för fuktproblem samtidigt som den ger ett snyggt utseende. Med en fasadränna kan du enkelt leda bort vattnet från din altan och skapa en barriärfri ingång. 

Kundtjänst