Regnvatten rinner nedanför stuprör.Regnvatten rinner nedanför stuprör.

Brunn eller ränna?

Hårdgjorda ytor runt huset hindrar vattnet från att tränga igenom. Regnvatten och smältvatten kan inte sjunka ner i jorden på ett naturligt sätt om uppfarter, terrasser, altaner eller stigar har täta ytor. Det kan orsaka skador som du vill slippa. Här får du veta hur dessa kan undvikas.

Två olika system för att leda bort vatten

Undvik översvämning och skador på ditt hus genom effektiv avvattning av marken med punkt- och linjeavvattning. Kombinera de två metoderna linjeavvattning och punktavvattning för att få en ännu bättre effekt. 

Vad är linjeavvattning?

Linjeavvattning  är ett sätt att samla upp vatten från stora täta eller svagt sluttande ytor. Istället för att ha flera punkter där vattnet samlas upp så sker det över en längre sträcka med hjälp av  markrännor som läggs i rad och täcks med galler. Vattnet leds sedan vidare till befintlig dränering, infiltrationssystem eller dagvattenledning. Detta är en enkel installation som inte kräver djupare markarbete. Här kan du läsa mer om linjeavvattning och hur det kan hjälpa dig att undvika översvämning och skador på din egendom.

Markränna längs mur.Markränna längs mur.
Översikt av ett linjeavvattningssystem med markränna, galler, utlopp och gavel.Översikt av ett linjeavvattningssystem med markränna, galler, utlopp och gavel.

Systemöversikt markränna

Ovan ser du markavvattning med rännor samt en översikt över olika delar i ett avvattningssystem. I detta exempel visas ACO Euroline. En komplett modul innehåller markränna och galler. Rännan har en tät gavel på höger sida och ett gavelutlopp på vänster sida för att kopplas ihop med anslutande rör och leda bort vattnet. Lär dig mer om vilka produkter som behövs för markavvattning.

Vad är punktavvattning?

Punktavvattning är en enkel metod att samla upp vatten på mindre ytor och leda bort det i en dagvattenbrunn. Denna typ av markavvattning passar i synnerhet bra för områden som är något mindre i storlek och där alla sidor lutar in mot brunnen.  Du hittar markbrunnen på terrasser, uppfarter, innergårdar och parkeringar. Genom att installera en brunn med galler samlas vattnet upp och leds bort via ett rör. Du kan koppla brunnen till en regnvattentank, infiltrera vattnet i marken eller transportera det till dagvattensystemet. Punktavvattning fungerar även på platser med ökad vattenbelastning, som under en vattenkran.

Vattenutkastare och brunn.Vattenutkastare och brunn.
Översikt av ett punktavvattningssystem med brunnsunderdel, förhöjning och galler.Översikt av ett punktavvattningssystem med brunnsunderdel, förhöjning och galler.

Systemöversikt brunn

Här ovanför ser du ACO Europoint som är en markbrunn. Den består av tre delar: en underdel, en förhöjningsdel och ett lock som placeras överst. Om du kopplar ett rör till brunnen kan vattnet ledas bort. Du kan även koppla ihop brunnen med en markränna. Vill du lära dig mer om hur du sätter ihop ett sådant system?

Brunn eller markränna?

När du fattar beslut om vilken lösning som passar dig bäst finns det några saker du bör ta hänsyn till.

Röranslutning
En markränna kräver inte en lika djup installation som en dagvattenbrunn.

Markförhållanden
Linjeavvattning fungerar bäst för stora ytor med liten lutning, medan punktavvattning är bättre för mindre områden där alla ytor lutar mot brunnen. Vattnet från din egna mark ska inte rinna ut på allmänna ytor, så det är bra att välja en ränna eller brunn som hindrar detta.

Visuell upplevelse
Genom att använda punktavvattning framhävs just den delen av din trädgård. Den blir en tydlig markör. Om du däremot väljer att installera en lång rad med rännor med läckra galler blir uttrycket ett annat. Välj något av våra attraktiva galler och skapa den stil som du önskar.

Kundtjänst